Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Dansk, Nederlands, Suomeksi, Portuguesa
User avatar
Ronald
Posts: 136
Joined: Tue Feb 28, 2012 8:40 pm

Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Ronald » Mon Mar 19, 2012 1:48 pm

Aangezien ik veel steun heb gehad aan de vragen van mijn gids op mijn weg door de poortloze poort,
vind ik het mooi om anderen te begeleiden op hun zoektocht.
Dus als je zin hebt om te kijken en te zien wat werkelijk is, dan is dan sta ik je graag bij.
Het pad moet je zelf moet gaan, maar het hoeft niet alleen.
Geen beter moment om te beginnen dan nu, ……
Ronald

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Tue Jul 24, 2012 2:13 pm

Dag Ronald,

Deze zoeker heeft theoretische kennis over non-dualiteit, maar raakt zijn ikje niet echt kwijt ... Kan je me helpen?
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Patrick » Wed Jul 25, 2012 11:33 am

Hello Joseph,

Je hebt Ilona een bericht gestuurd dat Ronald niet antwoord en dat je graag verder gehoplpen wordt in het Nederlands door iemand anders. Graag gedaan.

Wat word je als je je ikje kwijtgeraakt?
Wat verwacht je dat er anders zal zijn?
Kan je eigenlijk wel een ikje kwijtgeraken?

hartelijke groetjes,
Patrick

User avatar
Ronald
Posts: 136
Joined: Tue Feb 28, 2012 8:40 pm

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Ronald » Wed Jul 25, 2012 1:12 pm

Beste Patrick,

Ik probeerde je een pm. te sturen maar de server weigerde, daarom maar even langs deze weg.
Bedankt voor het inspringen op Joseph's verzoek, ik was door werkzaamheden niet bereikbaar.

Succes,

Ronald

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Wed Jul 25, 2012 1:27 pm

Dag Patrick,
Fijn dat je me wil verder helpen!
Ik beloof je absolute oprechtheid in mijn antwoorden. Misschien zullen die ook wel eens ingegeven zijn door intellectualisme (heb ooit een vrij arrogante ik-weet-het wel- periode gehad).
"Wat word je als je je ikje kwijtgeraakt?" Ik denk: meer ontspannen, minder onrust, meer openheid, meer eenheidsgevoel, meer sociaal toegankelijk, vooral minder minder angst of depressiviteit (dit laatste lijkt erg op zelfbeklag)
"Wat verwacht je dat er anders zal zijn?" het ervaren van meer openheid en verwondering, meer compassie en empathie en uiteindelijk (al ben ik niet aan toe) ook het ilusioire van de wereld herkennen.
"Kan je eigenlijk wel een ikje kwijtgeraken?" Vanuit mijn theoretische advaita-kennis zeg ik nee, maar in het dagelijkse leven blijkt dat ikje toch een behoorlijke blok aan mijn eigen been ... Ik ben die beperking grondig beu, het werkt erg frustrerend. Ik heb zowat alle mogelijke meesters in de non-dualiteit verteert, maar in de praktijk zit ik behoorlijk vast. Ik zocht naar het ik, maar die opdracht liep altijd vast. Misschien moet ik meer naar de ik-gedachte kijken en wat daarachter zit? Heel veel dank!
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Wed Jul 25, 2012 1:55 pm

Dag Patrick,
Nog een kleine aanvulling: als je me betrapt op advaita-geargumenteer, tik me dan op de vingers!
Ik voel een oprecht verlangen om de waarheid te kennen en ben bereid mijn angsten onder ogen te zien. Ik voel dat al mijn angsten en depressiviteit of moedeloosheid heel ego-doordrongen zijn. Doe me aub zien, dat ik met mezelf een spelletje speel (ook al wil ik dat soms niet weten).
De wereld is voor mij echt nog iets buiten mezelf en ik heb heel wat strategieën ontwikkeld om me te beschermen (arrogantie, apathie) in die mate dat ik er zelf moedeloos van word.
Ik weet theoretisch dat het ego enkel bestaat als een illusie, maar in mijn gevoel is het een zeer reeële actor.
Een hopeloos geval?
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Patrick » Wed Jul 25, 2012 5:03 pm

Laten we dan heel praktisch beginnen en verkennen wat er werkelijk is en wat ingebeeld is.

De vijf zintuigen zijn werkelijk. Horen, zien, ruiken, proeven, gewaarworden (tast) zijn reële ervaringen.
Een gedachte is ook werkelijk.
Al deze ervaringen komen en gaan. Niets hiervan is blijvend.

De inhoud van een gedachte verwijst naar een ervaring of naar een gevoel (emotie) of naar een andere gedachte. Dus de inhoud van een gedachte is niet werkelijk.

Kijk nu naar wat er gebeurt bij een ervaring zoals een gewaarwording bijvoorbeeld.
Eerst is er een gewaarwording, daarna volgt een gedachte die de ervaring benoemd: ‘jeuk’, ‘in mijn knie’.
Een gevoel van onbehagen volgt. Een nieuwe gedachte:’ik moet krabben, dat zal deugd doen’. Er is een impuls die de hand doet krabben. Nieuwe gedachte ‘dat heb ik toch fijn gedaan’. Enzovoort.
Zie dat pas na de ervaring de gedachten en gevoelens volgen.
Zie dat jij geen gedachte bent en ook geen gevoel (emotie) bent.
Er is dus geen ik dat werkelijk, onafhankelijk en blijvend is. Het is een idee dat met de jaren opgebouwd is uit een mengeling van gewaarwordingen, emoties en gedachten en waaraan magische krachten toegekend zijn.
Zie dit rechtstreeks, zo eenvoudig is het.

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Wed Jul 25, 2012 8:24 pm

Bedankt voor de snelle reactie!
"De vijf zintuigen zijn werkelijk. Horen, zien, ruiken, proeven, gewaarworden (tast) zijn reële ervaringen.
Een gedachte is ook werkelijk.Al deze ervaringen komen en gaan. Niets hiervan is blijvend".

Dit kan ik perfect volgen. Een gedachte is dus ook een ervaring. Tot op heden catalogiseerde ik dat niet als dusdanig. Ook werkelijkheid definieerde ik anders (nl. als dat wat nooit verandert en steeds blijft), waarschijnlijk onder invloed van mijn advaita-lectuur die daarbij verwijst naar de ultieme werkelijkheid.
"De inhoud van een gedachte verwijst naar een ervaring of naar een gevoel (emotie) of naar een andere gedachte. Dus de inhoud van een gedachte is niet werkelijk. "
Ik volg : de gedachte an sich is dus werkelijk, de inhoud ervan niet, want dat is hoogstens een verwijzing.
"Zie dat pas na de ervaring de gedachten en gevoelens volgen."
Ik volg. Kan dit ook niet omgekeerd bij gedachten? Er is bijvoorbeeld eerst een onaangename gedachte en quasi direct daarop aansluitend een lichamelijk gevoel. Kan een gedachte niet een reële ervaring (lichamelijk gevoel) oproepen?
Ik identificeer mij met mijn gedachten en gevoelens, wat al vlug resulteert in uitspraken als "ik ben depressief" (of angstig, blij of wat dan ook). Dit gebeurt zo vaak, dat dit mechanisme blijkbaar altijd aan staat. Daardoor lijkt het me werkelijk, blijvend en omdat ik er maar niet in slaag dat mechanisme stil te leggen lijkt het onafhankelijk te handelen.
"Zie dat jij geen gedachte bent en ook geen gevoel (emotie) bent."
Er bekruipt me nu een gespleten gevoel: twee hardnekkige gedachtestrings, 1 die ik makkelijkheidshalve het identificatiemechanisme noem en 1 die het eerste wil stilleggen. Die oorlog tussen beide houdt me in de ban. Ik realiseer me nu dat ik precies dit identificatiemechanisme én de strijd ertegen samen en tegelijkertijd de verzamelnaam IK geef. Vandaar mijn onrust, dus!
Ligt er heil in het verschil zien tussen hebben en zijn? Kan ik met andere woorden aanvaarden dat die strijd reëel bestaat als ervaring maar dat de inhoud ervan niet werkelijk is omdat het geen reële ervaringen van het moment zijn, maar verwijzingen naar (vroegere) emoties?
Als ik mijn identificatie met die tweestrijd - dus niet de tweestrijd an sich - stop, besta ik dan nog wel? Of heeft mijn ego dan gewoon een ander kleed aangetrokken?

Of zit ik op een verkeerd spoor?

Heel veel dank!!!
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Patrick » Wed Jul 25, 2012 9:05 pm

In de advaita wordt dikwijls het voorbeeld van het touw die voor een slang aanzien wordt gebruikt.
Bij het zien van de zogenaamde slang is er eerst het zien, dan de label slang, dan angst, dan lichaamlijke reactie (adrenalinestoot) dan weglopen, enzovoort. Er hoeft geen stricte volgorde te zijn maar zie dat de gedachten en gevoelens dikwijls verbonden worden met een reële ervaring en dan de reële ervaring gaan vervangen of verwringen. Van zodra gezien wordt dat het slechts een touw is wordt er hartelijk gelachen met al die dwaze gedachten, gevoelens, reacties. Zo ook als gezien wordt dat het ik niet echt bestaat.

Het gaat niet om iets te veranderen, te wijzigen, stil te leggen, te bevechten. Kijk gewoon wat er gebeurt zonder oordeel. Gewoon zien en laten gebeuren. Je kan geen identificatie stoppen want er is geen jij die iets kan stoppen. Het zien zelf, het directe waarnemen zal het nodige op gang brengen. Hoe en wat is niet te voorspellen, zie gewoon wat er gebeurt.
Dit is niet niets doen maar betrokken zijn met wat er van ogenblik tot ogenblik in het leven plaats heeft, zich ontvouwt. Niet als waarnemer maar als het leven zelf.

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Wed Jul 25, 2012 9:39 pm

Ik begrijp dat reële ervaringen door denken en voelen kunnen worden verwrongen vanuit oordelen. Gedachten, gevoelens bepalen de beleving.
Wat je zegt over de onmogelijkheid voor een illusoir ik om een identificatie te stoppen, werkt zeker. Een hele opluchting, er valt al een hele opdracht zo maar weg ... het voelt als een vrijstelling voor een examen dat men vreesde :-)
Begrijp ik je goed als ik zeg dat ik niet als waarnemer moet/kan observeren? Dat er enkel openheid of ontvankelijkheid moet zijn waarbij alle gedachten, emoties worden toegelaten zonder ze aandacht te geven? Dat doe ik wel eens (niet altijd ...), maar het heeft nog niet geleid tot de realisatie dat het leven ook zonder al die rommel (gedachten, gevoelens, reacties) kan. Er loert steeds de dualiteit waarnemer/leven. Of is dat ook iets wat ik ontvankelijk moet verwelkomen om de onzin ervan in te zien?
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Wed Jul 25, 2012 9:42 pm

Overigens, weer heel erg bedankt voor je reactie. Ik vind: je moet het toch maar doen, klaar staan om die berichten van zoekers te beantwoorden ... Mooi!
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Patrick » Thu Jul 26, 2012 5:46 am

Of is dat ook iets wat ik ontvankelijk moet verwelkomen om de onzin ervan in te zien?

Zolang er iets moet wordt er energie gegeven aan de illusie, aan de de gedachteconstructie.

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Thu Jul 26, 2012 8:18 am

Bedankt, ik probeer vandaag te merken hoeveel ik energie er verloren gaat aan de vele dingen die hier de illusie wekken dat ze moeten. Ik probeer daarbij elke gedachte te herkennen als reëel, maar zonder een werkelijke inhoud. Ik probeer hier wakker voor te blijven.
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Thu Jul 26, 2012 11:59 am

Het valt me op dat gedachten met heel veel energie aan de haal gaan. Een niet aflatende stroom met verhaaltjes. Wanneer dat ik dat opmerk, valt de stroom wat stil en is er meer rust. Automatisch komt er dan een glimlach.
The I is a thought, a thought can not think ...

User avatar
Joseph
Posts: 62
Joined: Sun Jul 22, 2012 12:32 pm
Location: Antwerp - Belgium

Re: Ben jij er klaar voor ?...laten beginnen.

Postby Joseph » Thu Jul 26, 2012 3:18 pm

Voortdurend kijk ik bij elk gevoel of gedachte of dat het om een reële ervaring gaat of om een verhaal over reële ervaringen, andere gedachten of gevoelens. Het zijn verhalen of emotionele inkleuringen. Het zijn geen directe ervaringen. Uiteindelijk blijkt dan dat wanneer de verhalen opzij worden gezet, er een rustige leegte ontstaat. Soms volgt er dan ontroering. Ik weet niet waarom en wil er (soms) ook geen verhaaltje meer tegenaan plakken.
The I is a thought, a thought can not think ...


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests