Wie helpt me door de poortloze poort?

Dansk, Nederlands, Suomeksi, Portuguesa
User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Wed Oct 09, 2013 8:10 pm

Jarenlang Zen-beoefenaar geweest, nu vipassana (S.N. Goenka). Wie geeft me dat kleine duwtje?

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Patrick » Sun Oct 13, 2013 2:52 pm

Welkom,

Concentratie en gewoon zitten (Shikantaza) kunnen helpen om de 'ik illusie' te ondermijnen.
Wat is de beleving van hetgeen je 'ik' noemt?
Welke gewaarwordingen, gedachten, gevoelens zijn er hierbij betrokken?

groetjes,
Patrick

User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Sun Oct 13, 2013 9:14 pm

Dag Patrick,

Dank voor je mailtje.

Ik stel me even voor: Ik heb een 5-tal jaren Zen beoefend maar uiteindelijk ben ik afgeknapt op het (weliswaar beperkte, maar voor mij téveel) ritueel van Zen. Momenteel beoefen ik Vipassana (S.N. Goenka), wat me erg bevalt, vooral door het non-sektarische karakter.

Zen heeft me geleerd dat de 5 aggregaten leeg zijn, dat er geen enkele substantie, geen enkele kern te vinden is in de kkhandhas, dat ik geen onafhankelijk Zelf ben, maar slechts een continue, interactief proces waar een separaat ‘ik’ absoluut geen plaats heeft...

Ook in Vipassana realiseer ik deze ervaring, de ‘free flow’, het oplossen, bhanga... en wéét ik (zeker intellectueel) dat mijn ‘ik’ geen enkele vaste kern in zich draagt.

Maar toch blijft dat ‘ik’ zich steeds opnieuw manifesteren. Ik krijg dat ‘ik’ niet weg. Mijn ‘ik’ is zeker ondermijnd, maar absoluut niet dood.

Het ‘ik’ beleef ik (wat natuurlijk ‘normaal’ is) bij de 3 kilesas: verlangen, afkeer en onwetendheid. En waaraan ik me ‘stoor’ (hier heb je het ‘ik’ (!) al, is dat ik (!) me steeds opnieuw laat strikken, in het ‘verhaal’ van mijn gedachten mee loop ipv ‘gelijkmoedig’ de gedachte te onderkennen, te observeren en dan los te laten. Ik identificeer (ik; ik, ik) me teveel met een situatie (daar zit wellicht het probleem)...

Zoals ik het aanvoel: de ‘ontmijning’ van de ‘ik’-bom lijkt steeds te laat te komen... Er is blijkbaar te weinig tijd tussen de gewaarwording (vedana) en mijn reactie (sankhara) om me bewust te maken dat ik énkel moet observeren en dan moet loslaten... en dan krijg je die gewoontereactie (= fout), het te late inzicht (= fout) en de frustratie nadien (weer fout!).

Ik weet niet of ik het verstaanbaar weergeef...

In ieder geval: dank voor je hulp. Ik waardeer dit erg.

Metta,

Guy

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Patrick » Mon Oct 14, 2013 7:07 am

Dag Guy,

Dank je voor de uitgebreide inleiding. Dat geeft een duidelijk beeld van wat je aandacht heeft.

Ik stel voor om te beginnen met de rechtstreekse, onmiddelijke of directe ervaring.

Als je naar een gewaarwording kijkt zonder er op in te gaan, enkel blijft bij wat er is, bij wat er gebeurt, is er dan een ik nodig om gewaar te worden, is er een ik aanwezig tijdens het gewaarworden?
Kan je zien hoe er een stroom gedachten op gang komt na de ervaring van het gewaarworden.
Hebben die gedachten werkelijk iets te maken met het ervaren zelf? De ervaring is al lang voorbij.
Die gedachten worden ook ervaren. En de gedachten over de gedachten worden ook ervaren.

Als je naar dit gebeuren onbevangen kijkt zonder er iets te mee willen doen, wat gebeurt er?

User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Mon Oct 14, 2013 9:45 am

Dag Patrick,

Bij een gewaarwording -zonder dat ik er verder op de gewaarwording inga- is er duidelijk een ‘ik’ aanwezig (in de beide gevallen die ik hieronder beschrijf).

Dan kunnen er twee zaken gebeuren:

➛ ofwel (beste geval) richt ik (!) mijn (!) aandacht op de gewaarwording, observeer, zie hoe de gewaarwording verdwijnt (anicca) en laat los... Prima, ik doorbreek het gewoontepatroon.

➛ ofwel (slechtste geval), observeer de gewaarwording + identificeer me met de gewaarwording en mijn gedachten gaan méé in het verhaal... en van gedachten komen gedachten (‘de stroom gedachten’ waarvan je spreekt)... tot ik me hiervan bewust word en mijn aandacht weer terugbreng. Deze ‘stroom van gedachten’ heeft meestal niets (meer) te maken met de oorspronkelijke gewaarwording: het is een onbewuste stroom van gedachten, onbewuste ruis... (monkey mind/mind chatter).

Wanneer ik me bewust word van deze mind chatter, (bewust wil zeggen: dat ik weer eens hervallen ben in mijn oude gewoontepatroon) maakt dit me (!) wrevelig (= niet gelijkmoedig).

Ik bekijk dit gebeuren dus absoluut niet onbevangen. Het wekt wrevel in me op. Ik identificeer me met deze ‘zwakheid’.

Metta,


Guy

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Patrick » Mon Oct 14, 2013 11:26 am

Kan je eens kijken waar je dat ‘ik’ kan vinden.
Is het ergens te lokaliseren in het lichaam als een gewaarwording of is het een gedachte, of een gevoel of een combinatie hiervan of nog iets anders?

User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Mon Oct 14, 2013 11:43 am

Dag Patrick,

Inderdaad, dat 'ik' zit énkel in mijn vertwijfelde poging om de situatie onder controle te houden, wat ik natuurlijk niet kàn, want alles verandert constant. Dat 'ik' zit enkel in mijn wereld van illusie.

Patrick, vraag door, ik voel dat ik er dichtbij kom.

Metta,

Guy

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Patrick » Mon Oct 14, 2013 6:05 pm

Dat 'ik' zit enkel in mijn wereld van illusie
Prima dat je dit inziet.

Dikwijls wordt een mengeling van gewaarwordingen, gedachten en gevoelens als ‘ik’ bestempelt en voor waar aanzien omdat er gewaarwordingen aanwezig zijn die werkelijk zijn. De inhoud van de gedachten is niet reëel.

Kan je zo rechtstreeks kijken naar hetgeen je als ‘ik’ aanneemt.
Uit wat bestaat dit?
Kan je een onderscheidt maken tussen de gewaarwordingen, de gedachten en de gevoelens die er aanwezig zijn.
Wat is er echt en wat wordt erbij gedacht en gelooft?
Neem notie, zie wat er gebeurt, je hoeft niets te doen, alleen maar kijken en beschrijven wat je ziet.

User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Mon Oct 14, 2013 9:54 pm

Dag Patrick,

Gewaarwordingen zijn reëel, in die zin dat ze ontstaan en vergaan, steeds opnieuw ontstaan en vergaan, niets meer maar ook niets minder... dat is de cyclus.

Niets meer, maar ook niets minder. Hier komt geen ‘ik’ aan te pas. Deze cyclus is louter een continue proces.

De gedachten erachter vormen slechts een ik-verhaal, een ik-drama dat zich ontvouwt, een ‘ik’ dat zich (vooral) wil manifesteren, aan het stuur wil zitten, maar geen enkele essentie toe te voegen heeft aan de gewaarwordingen, die ontstaan en vergaan,ontstaan en vergaan.

Dit ‘ik’ is illusie, fake, heeft geen enkele waarde, speelt geen enkele rol in dit proces.

Alles begint, maar eindigt met de loutere observatie van de gewaarwording, die opkomt en weggaat. Tot weer een volgende gewaarwording opkomt en dezelfde cyclus van ontstaan en vergaan doorloopt...

‘Ik’ speelt in dit proces geen enkele rol; ‘ik’ is énkel illusie, droom, begoocheling, verhaal, ruis...

Wat is er écht? de gewaarwordingen zijn echt. Door deze gewaarwordingen aandachtig te observeren, zie je de cyclus ervan. En in die cyclus van ontstaan en vergaan, van permanente verandering, kan er geen plaats zijn voor een apart ‘ik’, voor een apart zelf, want alles is verweven met/door elkaar, verbonden met elkaar, kenmerkloos vermits alles van moment tot moment verandert en ook zonder enig doel.

Patrick, is dit aanvoelen correct?

Metta,


Guy

User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Mon Oct 14, 2013 10:28 pm

Dag Patrick,

Ik wil toch nog iets toevoegen. Ook gedachten en gevoelens ondergaan dezelfde cyclus als de gewaarwordingen: zij ontstaan en vergaan, ontstaan en vergaan... ze zijn in die zin slechts reëel, dat ze een continue proces zijn, niets meer, niets minder.

Maar ook bij de gedachten en de gevoelens is het 'ik' virtueel, een begoocheling.

Ik hoop dat je me begrijpt; het is soms moeilijk om dit onder woorden te brengen!

Metta,


Guy

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Patrick » Tue Oct 15, 2013 11:14 am

Mooi waargenomen.
Alles komt en gaat, niets is permanent.
Hoe is het om dit te zien?

Wat neemt dit waar? Is er 'iets' dat waarneemt?
Kan dit wel, want als er 'iets' is dat waarneemt moet dit ook weer waargenomen worden, enz….

User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Tue Oct 15, 2013 12:56 pm

Dag Patrick,

Gisteravond ‘zag’ ik heel duidelijk, (wat ik intellectueel ‘wist’), namelijk ‘ervaren’ dat alles (alles, ook het 'ik) ontstaat en vergaat, steeds opnieuw...

Dit ‘ervaren’ dat alles (van moment tot moment) komt en gaat, mijn gewaarwordingen, gedachten, gevoelens is groots, is onwezenlijk, is bevrijding.

Er kàn gewoon geen ‘ik’ zijn, want dit ‘ik’ heeft substantie nodig en deze substantie krijgt het niet door het continue proces van ontstaan en vergaan. Er is énkel een oneindige stroom van ‘zijn’, die verandert van moment tot moment, daardoor kan er gewoon geen separaat ‘ik’ ontstaan, laat staan zijn.

En het is niet een ‘ik’ die dit waarneemt; het is gewoon een flow, een continuum... ‘Ik’ neem niet waar, er is énkel ‘waarnemen’, 'zijn'.

Ik voelde dat ik er dicht bij was, maar nu is het me duidelijk. Je moet het gewoon ‘ervaren’ (heb er wel een aantal jaar over gedaan om zoiets ‘simpel’ te ‘ervaren’. Nu ik het ‘gezien’ heb, versta ik niet dat ik er zolang over gedaan heb... de vreugde is er des te groter om).

Natuurlijk bestaat er geen ‘ik’, natuurlijk heeft er nooit een ‘ik’ bestaan. En ook de poort bestaat niet. Die poort bestond énkel zolang mijn ‘ik’ in de weg stond. Nu is het een ‘vrije baan’ zonder poort.

Dit ervaren is inderdaad bevrijding. Dit is thuiskomen. Dit gaat mijn leven veranderen, zeker weten.

Patrick, een dikke, dikke merci!

Metta,


Guy

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Patrick » Tue Oct 15, 2013 2:06 pm

Tof dat je dit nu rechtstreeks ziet.

Natuurlijk bestaat er geen ‘ik’, natuurlijk heeft er nooit een ‘ik’ bestaan

Ik ben nu wel even nieuwsgierig hoe dit je leven kan gaan veranderen als het nooit bestaan heeft?

User avatar
Utamwara
Posts: 13
Joined: Wed Oct 09, 2013 10:32 am

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Utamwara » Tue Oct 15, 2013 2:31 pm

Dag Patrick,

Mijn leven zal ongetwijfeld 'opener' worden, er is een grote illusoire ballon aan het leeglopen (wat een groteske leugen toch!), dus er komt zeker meer ruimte vrij... 'ik' hoef me voor niets meer te bewijzen, wat valt er tenslotte te bewijzen?

Nogmaals, dank voor alles,

Metta,


Guy

User avatar
Patrick
Posts: 803
Joined: Sun Feb 05, 2012 10:29 am
Location: Belgium

Re: Wie helpt me door de poortloze poort?

Postby Patrick » Tue Oct 15, 2013 5:17 pm

Om af te ronden heb ik nog enkele vragen.

1)Is er een ik, op welke manier of in welke vorm dan ook ? Is er ooit een ik geweest? Is er een zelf, is er iets dat is afgescheiden van al het andere?

2)Leg gedetailleerd uit wat de illusie van een afgescheiden zelf is, wanneer begint deze illusie en hoe werkt hij?

3)Hoe voelt het om dit te zien ? Geef een gedetailleerde beschrijving.

4)Wat was het laatste duwtje dat je over de drempel hielp, wat maakte dat je het zag?

5) Ben jij het die beslist, kiest controleert, gebeurtenissen controleert in het leven?
Veroorzaakt jij iets?

6)Heb je nog iets toe te voegen?


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests