Test

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Sat Jan 23, 2021 8:27 am

Звучи обещаващо :)

Провери със затворени очи преживяването на звук правили го някой или е тук като по чудо?
Пак със затворени очи - усети има ли задник на стол или има усещане?
Къде е усещането в задника или има само чисто усещане?
Усещането само по себе си правили го някой или просто се появява, като по чудо?
Историята, аз съм седнал на стол и усещам това със задните си части, някой прави ли я с усилие или се случва от самосебе си, като чудо?
Има ли някой или нещо отделено от стола, задни части, усещането и историята ?
Или всико е едно, това което с е тук в момента и никой не го прави и е чудо?

Не се чуди ;)
виж
любо

User avatar
DarkSide
Posts: 75
Joined: Sat Jan 09, 2021 3:46 pm

Re: Test

Postby DarkSide » Sat Jan 23, 2021 10:29 am

Провери със затворени очи преживяването на звук правили го някой или е тук като по чудо?

Затварям очи, проверявам, не обръщам внимание на мислите, преживяването на звука е тук, самият звук се усилва, а после намалява и изчезва, но преживяването му не се влияе от силата на звука чак докато звука не изчезва напълно.

Пак със затворени очи - усети има ли задник на стол или има усещане?
Къде е усещането в задника или има само чисто усещане?

Пак със затворени очи - има усещане. Има и мисли, има дори някакъв блед образ на стол пред очите, но това няма връзка с усещането и не се отчита като реалност на усещането - усещането не се променя от наличието на мисли, на образи "пред затворените очи", усещането на звуци и други усещания. Усещането е просто усещане.

Усещането само по себе си правили го някой или просто се появява, като по чудо?

Изглежда сякаш усещането за задника и гърба на стола се появява само когато нещо насочи вниманието си към него, но това е поредната мисловна история, която се опитва да изкриви реалността - реално или има усещане за гръб и задник или го няма това усещане, има и усещане на мисли със съдържание, че "това усещане на стола трябва да го има постоянно докато съм седнал, а пък аз го усещам само когато аз реша да си насоча вниманието към него". Съдържанието на мислите не е част от реалността, реалността е че или има едно усещане или има друго усещане, празнота без абсолютно никакво усещане няма.

Историята, аз съм седнал на стол и усещам това със задните си части, някой прави ли я с усилие или се случва от самосебе си, като чудо?

Историята, че аз съм седнал на стол и го усещам това с различни части от тялото си, се случва от самосебе си. Дали тя се случва като чудо, е също мисъл.


Има ли някой или нещо отделено от стола, задни части, усещането и историята ?
Или всико е едно, това което с е тук в момента и никой не го прави и е чудо?

Има усещане, което се мени. Може би може да се каже че има различни усещания, примерно сетивни, мисловни, образни, но реално има едно менящо се усещане. Всъщност самото усещане не се мени, мени се съдържанието на усещането. Сиреч, усещането го има постоянно, само съръджанието му е непрекъснато променливо.

Всичко, което съществува е усещане, друго няма. Външният свят, тялото, мислите и чувствата са единствено съдържание на усещането. Няма пряко познание за външния свят, тялото, мислите и чувствата, има само тяхното усещане. Това е, което е. А че това е чудо, е съдържание на мисъл.

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Sat Jan 23, 2021 11:18 am

Ползвам думата чудо, за да забележиш, дали това което се случва някой го прави или се появява, както някое чудо се случва, ей така, бам и се случва, ок?
Провери със затворени очи звук, допир и история, чудо ли са или някой или нещо ги прави?
реално или има усещане за гръб и задник или го няма това усещане,
Провери пак: има усещане или има усещане за гръб и задник? Кой носи информацията, че усещането е за гръб и задник? Усещането ли казва, че е оттам или има чисто усещане и мисли с история?
Има ли някой или нещо отделено от стола, задни части, усещането и историята ?
Или всико е едно, това което с е тук в момента и никой не го прави и е чудо?
Има усещане, което се мени. Може би може да се каже че има различни усещания, примерно сетивни, мисловни, образни, но реално има едно менящо се усещане. Всъщност самото усещане не се мени, мени се съдържанието на усещането. Сиреч, усещането го има постоянно, само съръджанието му е непрекъснато променливо.

Всичко, което съществува е усещане, друго няма. Външният свят, тялото, мислите и чувствата са единствено съдържание на усещането. Няма пряко познание за външния свят, тялото, мислите и чувствата, има само тяхното усещане. Това е, което е.

Някой прави ли усещанията или са като по чудо?
Има ли нещо което не е усещане?
Усещанията - мисли/история - някой прави ли ги или са като по чудо?

User avatar
DarkSide
Posts: 75
Joined: Sat Jan 09, 2021 3:46 pm

Re: Test

Postby DarkSide » Sat Jan 23, 2021 12:06 pm

реално или има усещане за гръб и задник или го няма това усещане,
Провери пак: има усещане или има усещане за гръб и задник? Кой носи информацията, че усещането е за гръб и задник? Усещането ли казва, че е оттам или има чисто усещане и мисли с история?


Има само усещане. Съдържанието на тактилното усещане е различно от съдържанието на усещането на мислите и неудачно използвах думите "гръб и задник" за да направя разлика между тактилното усещане и усещането на мисловната история. В самото тактилно усещане нямаше никаква вербална информация какво точно се усеща, имаше само усещане на натиск или напрежение, което не може да се опише с думи.Някой прави ли усещанията или са като по чудо?


Усещането го има винаги, тук и сега. Усещането никой не го създава, то не започва и не свършва и не изчезва, само съдържанието му се мени - ако е усещане на звук, то звукът може да започне, да се мени като сила и тон и да свърши и на негово място да започне да се усеща тишина или образ или натиск или мирис или мисъл, но самото усещане не зависи от съдържанието (от усещаното), то си е усещане, усещането никой не го създава и никой не го спира или унищожава. Не може да се усети липса на каквото и да е усещане, винаги задължително има някакво усещане на нещо.Има ли нещо което не е усещане?
Усещанията - мисли/история - някой прави ли ги или са като по чудо?


Съдържанието на усещането (усещаното) постоянно се мени. Не се усеща тази промяна да е направлявана от нещо или някой, тази промяна просто става и се регистрира чрез усещането като смяна на едно усещано с друго усещано. Не се усеща някой или нещо да създава или унищожава усещаното (било то образи, звуци, мирис, вкус, тактилни усещания, мисли или чувства). Усещаното се усеща, след което на негово място идва друго усещано. Самото усещане не зависи от съдържанието си, от това, което усеща. Историята е, че има различни сетива за различните видове усещания, но реалността е, че има едно единствено усещане, което винаги, постоянно и спонтанно усеща разнообразието на живота във всеки момент.

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Sat Jan 23, 2021 4:18 pm

Историята е, че има различни сетива за различните видове усещания,
Точно така, появи ли се усещане, веднага идва историята, че то е произведено от аз, мен, моето тяли и чуждия предмет. А всъщност има само усещане, което никой не произвежда и не принадлежи на никого.

Виж историята/ мислите, че аз мен е собственик на чувството как идва, безусилно и без да я произвежда никой, както усещането или някой я пише?
Има ли преживяване, усещане на писател, който пише тази история, създава я дума по дума, избира една дума после я зачерква и заменя с друга?
Или може да се каже с абсолютна сигурност, че историята за аз, мен върви безусилно и неочаквано, никой незнае кога ще започне и какво ще съдържа?

User avatar
DarkSide
Posts: 75
Joined: Sat Jan 09, 2021 3:46 pm

Re: Test

Postby DarkSide » Sat Jan 23, 2021 5:29 pm

Точно така, появи ли се усещане, веднага идва историята, че то е произведено от аз, мен, моето тяли и чуждия предмет. А всъщност има само усещане, което никой не произвежда и не принадлежи на никого.


Ако не се обръща внимание на съдържанието на мислите, тогава целият свят, във всичкото му безкрайно разнообразие, се свежда до усещане на разни неща, които се сменят постоянно.

Виж историята/ мислите, че аз мен е собственик на чувството как идва, безусилно и без да я произвежда никой, както усещането или някой я пише?
Има ли преживяване, усещане на писател, който пише тази история, създава я дума по дума, избира една дума после я зачерква и заменя с друга?
Или може да се каже с абсолютна сигурност, че историята за аз, мен върви безусилно и неочаквано, никой незнае кога ще започне и какво ще съдържа?

Няма писател и сценарист, никой не може да предвиди какво ще бъде съдържанието на следващата възприемана мисъл. Напълно от самосебе си възникват мисли, които съдържат различни истории, които пък истории разделят света на "външен" и "вътрешен", "активен" и "пасивен", "одушевен" и "неодушевен", "материален" и "съзнателен" и т.н. и на които ако се повярва, тогава изглежда че те коментират усещанията на тялото от гледната точка на някакъв съществуващ в тялото аз, който активно усеща и може да избира действията си и да контролира реалността и който се усеща като центъра на Вселената и всичко ставащо му се случва лично на него.

Ако не се обръща внимание на съдържанието на мислите, тогава самите мисли и съдържанието им с историята за активният аз, които усеща, анализира, избира и контролира, се възприемат единствено като едно от усещанията, а не като нещо отделно от усещането (което самото то активно усеща и решава какво усеща, кога и накъде да насочи вниманието си, та да усети следващото усещане).
Реално няма нищо извън усещанията, което да ги направлява тези усещания. То е все едно да има нещо извън живота, което да има власт да направлява живота и да му казва кога да започва и кога да свършва и кое след кое да следва - пълен абсурд!

Мислите за аз-ът и неговата история са просто едно от многото усещания, които спонтанно се усещат помежду останалите спонтанни усещания, аз-ът и неговата история не са с нищо по-важни от останалите усещания, та да трябва специално да им се обръща внимания. Останалите усещания с нищо не зависят от съществуването на мислите за аз-ът и неговата история и усещането спокойно може да си продължи да усеща живота и без наличието на мисли за аз и неговата история, никой няма да забележи липсата им и никой няма да страда за тях. Не че те пречат с нещо, след като вече са осъзнати като дребна част от разнообразието на живота, като едно от многото равноправни спонтанни усещания.

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Sat Jan 23, 2021 6:34 pm

Добре.
Нека обобщя, една история да създам :)
Организма е създател на истории. Започва със сетивата или както ти казваш усещанията. Появяват се обстоятелствата и историята. Някои от историите стават вярвания и се появява емоционалната рекция на конкретни истории.

Миналото е конструкция, бъдещето и въображение, а настоящето, това тук е сън.
Всичко е вплетено в една история, всички усещания/възприятия и мисли са произведени от организма и са напълно неоправляеми и непредвидими. Обекта за кого се случва това 6 d шоу е мистерия. Все едно изведнъш изникват очила за виртуална реалност и бам, цвят, бам, звук, бам усещания и започва историята с дикторски глас зад кадър (мислите). Напълно неопраляем и неконтролиран спектакъл.
Този, който каже аз го схванах също е тук, в шоуто в историята която тече.
Само се знае, че това е сън. От никого.

любо

User avatar
DarkSide
Posts: 75
Joined: Sat Jan 09, 2021 3:46 pm

Re: Test

Postby DarkSide » Sat Jan 23, 2021 9:11 pm

Миналото е конструкция, бъдещето и въображение, а настоящето, това тук е сън.
Всичко е вплетено в една история, всички усещания/възприятия и мисли са произведени от организма и са напълно неоправляеми и непредвидими. Обекта за кого се случва това 6 d шоу е мистерия. Все едно изведнъш изникват очила за виртуална реалност и бам, цвят, бам, звук, бам усещания и започва историята с дикторски глас зад кадър (мислите). Напълно неопраляем и неконтролиран спектакъл.

Според мен никаква история не може да опише реалността, дори и в грубо приближение. За кондиционираният разум е напълно естествено постоянно да се опитва да си обяснява какво се случва, но в някакъв момент трябва да се спрат опитите да се обясни с думи и логика какво става в света и просто да се живее живота (енджойва райда).


Този, който каже аз го схванах също е тук, в шоуто в историята която тече.
Само се знае, че това е сън. От никого.

Историята може само да изброява какво няма в реалността и какво не е реалността или пък да се опитва да сравнява необяснимото с познати от ежедневието неща - сън, шоу спектакъл, 6Д кино, увеселителен парк с атракции, училище с уроци и т.н. - и затова е напълно нормално че все се получават логически абсурди. Затова и никой не може да "схване" за какво става дума и който казва "схванах го", всъщност е успял да си създаде долу - горе логически непротиворечива история, в която да включи нон-дуалната терминология в кондиционираното си описание на света. И която, като всяка история, е на светлинни години от реалността.

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Sun Jan 24, 2021 7:54 am

Тц, не е това :)
Вижда се абсолютно ясно това, към което соча в предното писмо.
Не гледаш, а приемаш това за интелектуален разговор.
За мен ти не си готов, искаш да се наслаждаваш на интелекта си, няма проблем, просто аз не съм тук за това.
Толкова енерги и внимание ти отделих както на никой друг. Има много, които чакат за гид в момента, не е честно спрямо тях.

Ако искаш друг гид ще питам дали някой иска да те вземе, но на български за момента няма друг?

Поздрави,
любо

User avatar
DarkSide
Posts: 75
Joined: Sat Jan 09, 2021 3:46 pm

Re: Test

Postby DarkSide » Sun Jan 24, 2021 10:41 am

ОК, питай за гид на английски, моля!

User avatar
DarkSide
Posts: 75
Joined: Sat Jan 09, 2021 3:46 pm

Re: Test

Postby DarkSide » Tue Nov 23, 2021 5:46 pm

Здравей Любо,

Има ли възможност да направим нов опит?

Поздрави,
Весо

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Tue Nov 23, 2021 6:45 pm

Хей, привет Весо,
С радост да.
Как си, какво става?

User avatar
DarkSide
Posts: 75
Joined: Sat Jan 09, 2021 3:46 pm

Re: Test

Postby DarkSide » Tue Nov 23, 2021 10:24 pm

Здравей Любо,

Благодаря за бързия отговор и за готовността ти да продължиш да се мъчиш да пропукаш бетонния ми саркофаг от концепции и илюзии!

Стана много странно - по напълно неочаквани и неведоми подскоци на мислълта се сетих за сайта, който телефонът помнеше и го изкара веднага, още на третата буква, после реших да погледна форума, оказа се че телефонът ми помни паролата, която инак да ме убиеш, не мога да си спомня съзнателно, и ето че написах, че искам да продължа, въпреки че 1 минута преди това нито помнех форума, нито пък имах изобщо хабер, че искам да продължа. Просто си стана само, напълно спонтанно, най-вече благодарение на "мъдростта" на телефона. Дано това да е знак "свише" че този път съм наистина готов да изляза от концепциите и да не ти губя времето с празни философствания.

Поздрави,
Весо

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Wed Nov 24, 2021 8:46 am

Здравей Весо,
Благодаря за бързия отговор и за готовността ти да продължиш да се мъчиш да пропукаш бетонния ми саркофаг от концепции и илюзии!

Точно така, бетонния саркофак е всъщност концепции и илюзии.
Нека да го олекотим малко, какво става като замениш в исречението горе, концепции и илюзии с идеи?

User avatar
Lubo
Posts: 642
Joined: Tue Jun 02, 2020 2:18 am

Re: Test

Postby Lubo » Wed Nov 24, 2021 8:48 am

Опа, изпратих по-погрешка писмото, преди да го проверя за грешки :)


Return to “Български (Bulgarian)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests