Damon & Moksha

Dansk, Nederlands, Suomeksi, Portuguesa
User avatar
Damon Kamda
Site Admin
Posts: 1292
Joined: Sat Sep 17, 2011 10:09 pm
Location: Amsterdam

Re: Damon & Moksha

Postby Damon Kamda » Sat Jul 14, 2012 7:41 am

Ben jij het bewustzijn?
Ben jij de waarnemer van gedachten, gevoelens en lichaamssensaties?

We waren al eerder op dit punt, maar het is goed om deze subtiele illusie te blijven bekijken.

Het idee van de waarnemer.

Bestaat deze waarnemer eigenlijk wel?

Waarnemer-waarnemen-waargenomene.

Is dat een juiste beschrijving van hoe het werkelijk is?

Is er een waarnemer te onderscheiden van het waarnemen?
Is het waargenomene te onderscheiden van het waarnemen?

User avatar
Moksha
Posts: 20
Joined: Wed Mar 07, 2012 4:42 pm

Re: Damon & Moksha

Postby Moksha » Sun Jul 15, 2012 12:28 pm

Ben jij het bewustzijn?
Ben jij de waarnemer van gedachten, gevoelens en lichaamssensaties?
Bewustzijn is, er is geen waarnemer die bewustzijn is.
Bestaat deze waarnemer eigenlijk wel?
Er is geen afgescheiden identiteit als waarnemer.
Waarnemer-waarnemen-waargenomene.
Is dat een juiste beschrijving van hoe het werkelijk is?
Nee, ze zijn niet van elkaar te scheiden.
Is er een waarnemer te onderscheiden van het waarnemen?
Nee
Is het waargenomene te onderscheiden van het waarnemen?
Nee

User avatar
Damon Kamda
Site Admin
Posts: 1292
Joined: Sat Sep 17, 2011 10:09 pm
Location: Amsterdam

Re: Damon & Moksha

Postby Damon Kamda » Sun Jul 15, 2012 9:06 pm

Hai Moksha,

Dank voor je antwoorden.

Ik heb een uitdaging voor je.

Ik wil je vragen wat meer woorden te geven aan wat je ervaart, hoe je de dingen ziet. Voel je vrij te schrijven wat je wilt. Misschien zou je het kunnen richten aan iemand die "op zoek is naar zichzelf" en geen idee heeft hoe hieraan te beginnen, wat dit inhoudt. Iemand die als het ware aan het begin van het pad staat. Hoe zou je zo iemand hier naartoe gidsen?

Dank en warme groet....

User avatar
Moksha
Posts: 20
Joined: Wed Mar 07, 2012 4:42 pm

Re: Damon & Moksha

Postby Moksha » Mon Jul 16, 2012 2:37 pm

Oke, zal er eens voor gaan zitten.

Warme groet,
Moksha

User avatar
Moksha
Posts: 20
Joined: Wed Mar 07, 2012 4:42 pm

Re: Damon & Moksha

Postby Moksha » Tue Jul 17, 2012 1:25 pm

1. Ik zou beginnen met de vraag “Wie ben ik?”

Ben ik het lichaam?
Ben ik gedachten?
Ben ik gevoelens?
Ben ik lichaamssensaties?

Onderzoek/kijk of er een ik te vinden is.
Conclusie zal zijn dat er geen ik te vinden is, maar dat gedachten, gevoelens en lichaamssensaties in bewustzijn verschijnen.

2. Vervolgens zou ik laten onderzoeken of gedachten, gevoelens en lichaamssensaties afgescheiden zijn van bewustzijn.
Conclusie zal zijn dat die scheiding er niet is.

3. Tenslotte zou ik vragen om ik als bewustzijn te beschrijven.
Conclusie zal zijn dat bewustzijn eigenlijk niet te beschrijven is, maar bij benadering omschreven kan worden als: grenzeloos, eindeloos, leeg en tegelijkertijd vol, etc.

Om voor mezelf te spreken is er sprake van lijdende bewustzijnsinhoud, maar is er geen persoon die lijdt!

User avatar
Damon Kamda
Site Admin
Posts: 1292
Joined: Sat Sep 17, 2011 10:09 pm
Location: Amsterdam

Re: Damon & Moksha

Postby Damon Kamda » Wed Jul 18, 2012 8:53 am

Dank je, dat is is helder.

Toch blijft een en ander me onduidelijk.

Je beschrijft bewustzijn als "ik", weliswaar als uiteindelijk onbeschrijfelijk, grenzeloos, eindeloos, leeg etc., maar niettemin noem je het ik.

Waar zit 'm nu de ik-heid van bewustzijn? Het ik suggereert identiteit, perspectief, (indivi-)dualiteit.
Hoe zie je dit? Wat is het dat bewustzijn tot een ik maakt?

Hoeveel bewustzijnen-als-ik zijn er uiteindelijk?

Zou het zo kunnen zijn dat elke ik uiteindelijk alleen maar een gedachteconstructie is?
Zelfs het ik-als-bewustzijn? Een subtiel, ongrijpbaar, maar toch kunstmatig hersenspinsel?

Zou het zo kunnen zijn dat er helemaal geen vaste grond is? Geen ultiem Zelf/Sujbect/Ik aan wie, in wie, als wie alles verschijnt?

User avatar
Moksha
Posts: 20
Joined: Wed Mar 07, 2012 4:42 pm

Re: Damon & Moksha

Postby Moksha » Thu Jul 19, 2012 1:56 pm

Waar zit 'm nu de ik-heid van bewustzijn? Het ik suggereert identiteit, perspectief, (indivi-)dualiteit.
Hoe zie je dit? Wat is het dat bewustzijn tot een ik maakt?
Bewustzijn is niet te reduceren tot een ik.
Ik is een gedachte.
Hoeveel bewustzijnen-als-ik zijn er uiteindelijk?
Geen een.
Zou het zo kunnen zijn dat elke ik uiteindelijk alleen maar een gedachteconstructie is?
Zelfs het ik-als-bewustzijn? Een subtiel, ongrijpbaar, maar toch kunstmatig hersenspinsel?
Jazeker.
Zou het zo kunnen zijn dat er helemaal geen vaste grond is? Geen ultiem Zelf/Sujbect/Ik aan wie, in wie, als wie alles verschijnt?
Geen vaste grond dat herken/zie ik, er is geen subject/ik, wel een ondefinieerbaar (n)iets.
Met gedachten onmogelijk te grijpen.

User avatar
Damon Kamda
Site Admin
Posts: 1292
Joined: Sat Sep 17, 2011 10:09 pm
Location: Amsterdam

Re: Damon & Moksha

Postby Damon Kamda » Sat Jul 21, 2012 10:10 am

Hoi Moksha,

Ik wacht nog op bevestiging van collega's hier. Wat mij betreft is het duidelijk dat de illusie van een afgescheiden ik doorzien is en dat is de reikwijdte van dit forum. Er zijn groepen verbonden aan LU op Facebook (en een speciaal subforum hier) gewijd aan "verder" kijken.

Heb je zelf vragen op dit moment, onduidelijkheden?

User avatar
Moksha
Posts: 20
Joined: Wed Mar 07, 2012 4:42 pm

Re: Damon & Moksha

Postby Moksha » Sun Jul 22, 2012 2:33 pm

Hallo Damon,

Ja, de illusie van een afgescheiden ikje is doorzien.
Het was goed om nog eens goed te kijken.
Kennelijk was er nog het idee dat er een identiteit was die leed.
Duidelijk dat die er niet is.

Hoor nog wel van je of "ik" mijn diploma heb behaald (;-))
Dank!

Moksha

User avatar
Damon Kamda
Site Admin
Posts: 1292
Joined: Sat Sep 17, 2011 10:09 pm
Location: Amsterdam

Re: Damon & Moksha

Postby Damon Kamda » Thu Jul 26, 2012 10:46 pm

Ik heb je een PM gestuurd met links...


Return to “Other Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest